Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Zebrane dane są przetwarzane tylko w celach statystycznych. Wysłanie wiadomości e-mail oraz próby kontaktu pozwolą na udostępnienie danych, które jak wszystkie inne dane zostaną z należytą starannością zabezpieczone i przetwarzane tylko na potrzeby konkretnego celu. Administrator danych osobowych może udostępniać dane firmom trzecim i firmom hostingowym w celu świadczenia usług użytkownikowi. Dostawcy usług będą przetwarzać dane tylko do celów jakich zostały zebrane. Wszystkie dane są przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla wszystkich osób, których one dotyczą. Wszystkie dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Informacje dodatkowe

kawka.info zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Każda następna będzie nadpisywać postanowienia poprzedniej wersji. Na podstawie zebranych danych nie będzie dokonywane profilowanie. Użytkownik strony może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, uzyskać dostęp do swoich danych oraz żądać ich eksportu, jeżeli takie informacje zostały udostępnione.

POLITYKA PRYWATNOSCI